Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποδεχθεί 21.608 αιτήσεις επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, που χαρακτηρίζεται το βαρύ πυροβολικό της Αναπτυξιακής, θα χορηγηθούν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ, μέσω της μόχλευσης των εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ, όπως έχει κατ’ αρχήν αποφασιστεί.

Από το ποσό των 3,55 δισ. ευρώ οι χορηγήσεις γίνονται ως εξής:

• Πειραιώς:1,04 δισ.

• Εθνική: 810 εκατ.

• Alpha Bank: 796 εκατ.

• Eurobank: 769 εκατ.

Σε ότι αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΝ (ΠΣΚΕ), υποβλήθηκαν 98.622 αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου ποσού €10,2 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η τράπεζα επιλογής για 36.811 αιτήσεις (€3,46 δισ.), ήτοι το 38% και από αυτές, οι 18.016 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,95 δισ.) συνοδεύτηκαν από πλήρη φάκελο.

Συνολικά, στο τραπεζικό σύστημα εγκρίθηκαν 10.150 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,29 δισ.) για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί το 32% των αιτήσεων αυτών και συγκεκριμένα, 3.200 αιτήσεις ύψους 385 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν άλλες 2.300 αιτήσεις συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν από την Eurobank, ενώ αναμένονται στοιχεία και για τις άλλες δύο τράπεζες, την Alpha Bank και την Εθνική.

Άρτεμις Σπηλιώτη