Το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων, με μία πρωτοποριακή απόφαση, δέχθηκε ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμο τον ισχυρισμό μεγάλης εταιρίας ότι η καταγγελία δανειστή με αίτημα κατάπτωση εγγυητικών επιστολών είναι καταχρηστική σε περίπτωση που αυτός ζητήσει την κατάπτωση πριν τη λήξη των εγγυητικών χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι στην ενέργειά του αυτή έχει οδηγηθεί με βάση πραγματικά περιστατικά που υποδεικνύουν οικονομική ασυνέπεια της πιστούχου εταιρίας απέναντί του, πόσο μάλλον όταν η πιστούχος είναι εν γένει συνεπής στο πλαίσιο των γενικότερων συμφωνιών τόσο με αυτόν όσο και με άλλους πιστωτές.

Το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτή σε πρώτο χρόνο την προσωρινή διαταγή κι εν συνεχεία και την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, ανέστειλε την καταγγελία και την κατάπτωση και υποχρέωσε τόσο την εταιρία που ζήτησε την κατάπτωση όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα να απέχουν από κάθε ενέργεια πληρωμής των εγγυητικών, όπως δε πληροφορούμαστε η αιτούσα εταιρία προτίθεται να καταθέσει πλέον και τακτική αγωγή προκειμένου αφενός να ματαιώσει οριστικά την κατάπτωση των συγκεκριμένων εγγυητικών κι αφετέρου να διεκδικήσει και μεγάλη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη στο κύρος, την πίστη και τη φήμη της από την καταχρηστική συμπεριφορά της αντιδίκου της.

Την υπόθεση χειρίστηκε η Τρικαλινή δικηγορική εταιρία «Κ. & Σ. Τσόγκας και Συνεργάτες Δ.Ε.». Σε σύντομο σχόλιό του ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας (με υποθέσεις αστικής και εμπορικής φύσεως που χειρίστηκε το γραφείο του έχουμε ασχοληθεί και στο πρόσφατο παρελθόν), μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για μία πρωτοποριακή, δίκαια και απόλυτα τεκμηριωμένη απόφαση της σύγχρονης Ελληνικής Δικαιοσύνης, δια του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, η οποία αφενός καθιστά απόλυτα μαχητό το μέχρι πρότινος υφιστάμενο δόγμα περί κατάπτωσης των εγγυητικών άνευ πραγματικών και εμπεριστατωμένων λόγων κι αφετέρου βοηθά κι εμπλουτίζει και την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομολογία για το μείζον αυτό ζήτημα που αφορά τόσο το νομικό κόσμο της χώρας όσο και τις Εμπορικές Εταιρίες και τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Ευρώπης γενικότερα.