Μια μονάδα ζωοτροφών που ανήκει στην βορειοελλαδίτικη εταιρεία NUTRIFARM ΑΒΕΕ (εδρεύει στην περιοχή της Σίνδου) και βρίσκεται στην Πηγή του νομού Τρικάλων, βγάζει στο σφυρί η Τράπεζα Πειραιώς για οφειλές της ιδιοκτήτριας εταιρεία από δάνειο ύψους 788.036 €.

Πιο συγκεκριμένα σε πλειστηριασμό βγαίνει ένα οικόπεδο 4.134 τ.μ., με διώροφο ακίνητο 180 τ.μ. και πέντε σιλό που υπάρχουν μέσα στο οικόπεδο.

Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 85.000 ευρώ.