Μια ακόμα επιχείρηση από το χώρο του τουρισμού στη Θεσσαλία παίρνει τον δρόμο του πλειστηριασμό κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης.

Πρόκειται για το ξενοδοχείο «Άλκηστις», στην Πορταριά Πηλίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας της εταιρείας «P T HOTELIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» που εδρεύει στην Αττική, το οποίο πλειστηριάζεται στις 27 Ιουλίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Βόλου.

Επισπεύδων είναι η τράπεζα Πειραιώς και η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.