Απογευματινό σεμινάριο για τα Logistics ειδικών απαιτήσεων για προϊόντα τεχνολογίας και υψηλής αξίας, έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ιδιαιτερότητες και ανάγκες θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου (17:00-20:30) το Operations Center θα συνδιοργανώσει, στον Βόλο, με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ),  εσπερίδα με θέμα «Τα Logistics στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα». 

Θα αναλυθούν οι προοπτικές εξέλιξης της περιοχής στον τομέα των Logistics, οι μεταφορικές υποδομές, οι μεθοδολογίες οργάνωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι υπηρεσίες και τα οφέλη του Logistics Outsourcing, οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, οι βέλτιστες πρακτικές από διακεκριμένες επιχειρήσεις κ.ά. 

Η εσπερίδα απευθύνεται στους θεσμικούς φορείς και παράγοντες του χώρου των Logistics στην περιοχή, όπως επίσης σε διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, σε υπεύθυνους αποθήκης και μεταφορών – διανομών, σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών 3rd Party Logistics, σε στελέχη εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών, σε προμηθευτές συστημάτων, υπηρεσιών και εξοπλισμού κ.ά.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr