Ένας ακήρυχτος πόλεµος φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Λάρισας στον τοµέα της Υγείας. Μήλον της Εριδος αποτελεί µία κλινική στο κέντρο της πόλης που στο παρελθόν λειτουργούσε µε την επωνυµία «EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» και τώρα είναι γνωστή ως «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΑΕ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».

Στην... ποδιά της συγκεκριµένης κλινικής «σφάζονται» το υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατροί και κλινικάρχες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριµένη κλινική είχε πάψει να λειτουργεί από το 2013 επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε τις κτιριακές προϋποθέσεις και δεν διέθετε νόµιµη άδεια λειτουργίας. Οµως µετά από πέντε χρόνια η υπόθεση αυτή ξαναέρχεται στο φως της δηµοσιότητας, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να ξανανοίξει νόµιµα πια τις πόρτες της, αφού µετά από συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής του υπουργείου Υγείας (∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών) αναµένεται να δοθεί το «πράσινο φως» ώστε να λειτουργήσει και πάλι.

Η επαναλειτουργία της κλινικής έχει δηµιουργήσει πολλά ερωτηµατικά τόσο στην κοινή γνώµη της Λάρισας όσο και στους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Υγείας στη θεσσαλική πόλη. Ηδη πάντως ο ΕΟΠΥΥ είχε διακόψει τη σύµβασή του µε τη συγκεκριµένη κλινική από το 2014, λόγω ακριβώς του ότι δεν λειτουργούσε. Επειτα από συνεχόµενες καταγγελίες, στη Λάρισα έφτασε κλιµάκιο του Σώµατος Επιθεωρητών του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), προκειµένου να ελέγξει την κατάσταση της κλινικής.

Στο πολυσέλιδο πόρισµα του ΣΕΥΥΠ που εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο του 2016 οι επιθεωρητές εισηγούνται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι:

Το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η κλινική δεν ήταν µέχρι σήµερα ανεξάρτητο και αυτοτελές.

Η διοίκηση της κλινικής δεν υπέβαλε ποτέ στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας τα θεωρηµένα αρχιτεκτονικά σχέδια ούτε και τον κατάλογο ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.

∆εν διέθετε νοσηλευτικό προσωπικό αν και η διοίκησή της βεβαίωνε ότι το 2014 (από 1/1/2014 έως 31/9/2014) είχε νοσηλεύσει 666 ασθενείς.

Γίνεται µάλιστα ειδική µνεία σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες η κλινική δούλευε µόνο µε τρεις νοσηλευτές και ειδικά την περίοδο Οκτώβριος - ∆εκέµβριος του 2014, οπότε διαπιστώνεται ότι η κλινική απασχολούσε τελικά µόνο έναν νοσηλευτή. Μάλιστα µετά το πόρισµα του ΣΕΥΥΠ σχηµατίστηκε δικογραφία στην Εισαγγελία της Λάρισας προκειµένου να διερευνηθούν όλες οι παράµετροι της υπόθεσης.

Επειτα από αυτές τις εξελίξεις και λόγω ακριβώς αυτού του πορίσµατος του ΣΕΥΥΠ, το οποίο απεστάλη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας αποφάσισε µε την υπ. αριθµ. 6142/4.10.16 απόφασή του να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τής εν λόγω κλινικής γιατί: α) έχει εξαντληθεί η προθεσµία αναστολής λειτουργίας της, β) δεν υφίστανται θεωρηµένα σχέδια από το υπουργείο και γ) δεν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις αναφορικώς µε τα σχέδια της κλινικής.

Προσφυγή

Πάντως, έπειτα από όλες τις εξελίξεις, οι ιδιοκτήτες της κλινικής προσέφυγαν στη δευτεροβάθµια επιτροπή του υπουργείου Υγείας ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η επιτροπή συνεδρίασε στις 25 Οκτωβρίου 2018 και αναµένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία της «Θεοτόκου». Ωστόσο παραµένουν πολλά τα ερωτηµατικά σχετικά µε την πιθανή επαναλειτουργία της κλινικής, τη στιγµή που υπάρχει πόρισµα του ΣΕΥΥΠ το οποίο καταλογίζει συγκεκριµένες ευθύνες, ενώ αναµένεται να ψηφιστεί και το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο θα βάζει τάξη στο άναρχο τοπίο των ιδιωτικών κλινικών.

Να σηµειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας έχει δηµοσιοποιήσει από τον Ιούνιο του 2018 νοµοσχέδιο µε νέους όρους και προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών, χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να έχει ψηφιστεί και υλοποιηθεί. Αποτέλεσµα είναι δεκάδες κλινικές που λειτουργούν ανά τη χώρα να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα µε την αδειοδότησή τους, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχαν συγκεκριµένες αυστηρές προϋποθέσεις για την ίδρυση µίας κλινικής ούτε πραγµατοποιούνταν σχετικοί έλεγχοι.

Έθνος