Στα 372 εκατ. ευρώ ανέρχονται σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση οι ζημίες από την κακοκαιρία Daniel, βάσει έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Με διαφορά το μεγαλύτερο μερίδιο των ζημιών αφορούν ασφαλίσεις περιουσίας, πέριξ των 364 εκατ. ευρώ, ενώ κοντά στα 7,7 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχονται οι ζημίες από ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Στις 43 χιλιάδες αποτιμώνται οι ζημίες από ασφαλίσεις σκαφών και στις 61,5 χιλιάδες οι ασφαλίσεις μεταφορών.

Πιο αναλυτικά, βάσει της έρευνας, όπου συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με περίπου το 97% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας, οι μεγαλύτερες ζημίες σε ασφαλίσεις περιουσίας και η αντίστοιχη ασφαλισμένη αξία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που επλήγησαν, διακρίθηκαν ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως εξής:

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 70.885 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 20,11 %.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 297.987 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 74.927 ευρώ για τους εμπορικούς, 8.986 ευρώ για τις κατοικίες, 12.483 ευρώ για τα ξενοδοχεία, 152.568 ευρώ για τα τεχνικά έργα, 596.771 ευρώ για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 58.273 € για τα φωτοβολταϊκά και 2.875 ευρώ για τις αγροτικές εγκαταστάσεις. 

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 74,03 % για τους βιομηχανικούς, 15,45 % για τους εμπορικούς, 41,33 % για τις κατοικίες, 5,70 % για τα ξενοδοχεία, 19,49 % για τα τεχνικά έργα, 0,56 % για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 168,53 % για τα φωτοβολταϊκά και 97,14 % για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.

Η γεωγραφική κατανομή του συνόλου των ζημιών, των αποζημιώσεων και των ασφαλισμένων τους κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν περισσότερο, έχει ως ακολούθως:

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις στην έρευνα 2.278 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 7.736.080 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 3.396 ευρώ.

Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής

Ως προς τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 6 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 42.750 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 7.125 ευρώ.

Ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπορευμάτων

Ως προς τις ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπορευμάτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 4 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 61.500 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 15.375 ευρώ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από moneyreview.gr)