Περιπλέκεται η κατάσταση με την ακριβή απεικόνιση των δανείων του ΘΕΣγάλα. Ως γνωστόν ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός προσέφυγε λόγω χρεών στο άρθρο 106β και η οριστική απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου συζητήθηκε η αίτηση υπαγωγής, αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το Πάσχα.

Ο συνολικός δανεισμός του συνεταιρισμού υπολογίζεται σε περίπου 8 εκ. ευρώ από τις Τράπεζες: Συνεταιριστική Θεσσαλίας, Πειραιώς και Eurobank.

Η τράπεζα Θεσσαλίας έχει την μεγαλύτερη επιβάρυνση καθώς, πέρα από την απ΄ευθείας δανειοδότηση ύψους περίπου 2,5 εκ ευρώ, διαπιστώνεται ότι πραγματοποίησε και έμμεση χρηματοδότηση μέσω δεκάδων μικρότερων δανείων που τυπικά δόθηκαν σε κτηνοτρόφους - μέλη αλλά ουσιαστικά πήγαν απ΄ευθείας στο ταμείο της γαλακτοκομικής επιχείρησης. Ένα ζήτημα που έχει και ηθική διάσταση για την διοίκηση του ΘΕΣγάλα. 

Μια χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, είναι εκείνη που εμπλέκει 16 Λαρισαίους παραγωγούς σε ομαδική χρηματοδότηση ύψους 1.300.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι, όπως και άλλοι συνάδελφοί τους που υπέγραψαν για να βοηθήσουν τον συνεταιρισμό, βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι καθώς αν δεν πληρώσει ο ΘΕΣγάλα την Τράπεζα Θεσσαλίας εκείνοι χάνουν το βιός τους που έβαλαν ως υποθήκη.

Σε ότι αφορά τις εξασφαλίσεις οι τράπεζες έχουν υποθηκεύσει έναν αριθμό μηχανών γάλακτος, ενώ η συνεταιριστική Τράπεζα λέγεται ότι έχει ενεχυριάσει και το εμπορικό σήμα του ΘΕΣγάλα. 

Το σήμα πάντως έχει εκχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη και στον επιχειρηματία Ξενοφώντα Καντώνια (Cosmos Alluminium) για την προκαταβολή ποσού 500.000 ευρώ προς τον συνεταιρισμό, έναντι εξαγοράς, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr