Τρόπους για να αποτρέψει ένα «τσουνάμι» απλήρωτων επιταγών από πληττόμενες επιχειρήσεις αναζητεί τώρα η κυβέρνηση. Έρχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση που θα κυμαίνεται σε 2.000 - 3.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές για τον μήνα Απρίλιο ανακοινώνει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών μετά τη θύελλα αντιδράσεων των εμπόρων σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα για την αιφνιδιαστική αναστολή του ανοίγματος των καταστημάτων. Το ποσό της επιδότησης ειδικού σκοπού θα υπολογισθεί με βάση τον τζίρο που είχαν οι επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2019 και θα αναλογεί σε συγκεκριμένο ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων τους.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται σενάριο για ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης εκδοτών επιταγών με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις με στόχο την ομαλή εξόφληση χιλιάδων επιταγών που έχουν εκδοθεί και οι οποίες έχουν «παγώσει». Λόγω της οικονομικής ασφυξίας στην αγορά από την καραντίνα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί «τσουνάμι» ακάλυπτων επιταγών και για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας μελετάται ένα πλάνο χρηματοδότησης των εκδοτών για να καλύψουν τις επιταγές τώρα και να αποπληρώσουν τα ποσά σε βάθος χρόνου.

Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση ένα χαμηλότοκο ειδικό δανεισμό με τα χρήματα να παραμείνουν «κλειδωμένα» σε λογαριασμό όψεως για να καλύψουν τις επιταγές. Σε διαφορετική περίπτωση ζητούν να ληφθούν μέτρα στήριξης και των κομιστών των επιταγών, χωρίς τους αυστηρούς περιορισμούς που έχουν μπει μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπει «πάγωμα» για  30 μέρες των επιταγών που λήγουν από 1η έως και 30 Απριλίου 2021.

Η υπουργική απόφαση για την επιδότηση παγίων δαπανών

Στο μεταξύ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα κάλυψης παγίων δαπανών  ύψους 500 εκ. ευρώ μέσω «πιστωτικού» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα πιστωτικά αναμένεται να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021 και η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος (π.χ. με την επιστρεπτέα προκαταβολή). Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει σωρευτικά να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται, να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020 και να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, έμφαση θα δοθεί στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων. Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60% ενώ θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης καθώς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019 και το ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση θα είναι 1,5 εκατ. ευρώ.

Ελαφρύνσεις σε εστίαση - τουρισμό

Πέραν της επιδότησης των παγίων δαπανών και του ειδικού προγράμματος για κεφάλαια εκκίνησης ύψους 330 εκ. ευρώ σε περίπου 34.000 τουριστικές επιχειρήσεις που αναμένεται να «τρέξει» τον Μάιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την προσωρινή αναστολή πληρωμής του τέλους επιτηδεύματος μόνο για τις επιχειρήσεις που για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του 2020  παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή, όπως είναι οι επιχειρήσεις της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του τουρισμού, καθώς και την παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στα μη αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών και έως 31 Δεκεμβρίου 2021 για το τουριστικό πακέτο.

businessdaily.gr