Δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί τμήμα του λιμανιού του Βόλου για εμπορευματικό σταθμό

Η συνολική μελέτη ανάπτυξης του λιμανιού του Βόλου παραδίδεται σε δύο εβδομάδες στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και κατατίθεται στο ΤΑΙΠΕΔ για να προκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2018 με διεθνή διαγωνισμό το έργο του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Για τον σταθμό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η μελέτη περιλαμβάνει τέσσερις τομείς, με έργα και δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Λιμένα Βόλου και στη βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών για φορτία και επιβάτες.

Η μελέτη περιλαμβάνει την αναβάθμιση επιχειρηματικής και εμπορικής εκμετάλλευσης, άμεσα έργα βελτίωσης υποδομών και εξοπλισμού, περιβαλλοντική αναβάθμιση και οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη εγκριθεί με ΦΕΚ.

Στα σχέδια και η Μαρίνα

Η μελέτη που θα παραδοθεί προβλέπει αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού ιδιωτικών και επαγγελματικών τουριστικών σκαφών με παράλληλη αύξηση ή και βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτά υπηρεσιών (είτε με δημιουργία μαρίνας ή και με περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών).

Συγχρόνως θα προβλέπει την αύξηση της κίνησης των κρουαζιερόπλοιων καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. Ο ΟΛΒ βρίσκεται στο τελικό στάδιο για τη λειτουργία του Υδατοδρομίου λιμένα Βόλου.

Θα αναλάβει τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων

Η ανάπτυξη Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα γίνει μέσω ιδιωτικής επένδυσης με συμφέρουσα και επικερδή μακροχρόνια παραχώρηση, με εκτέλεση του έργου, και καταβολή ανταλλάγματος στην Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Το σχέδιο προβλέπει διασύνδεση του λιμανιού με διεθνείς λιμένες του Ευξείνου Πόντου και της Μέσης Ανατολής ξεκινώντας τη συνεργασία με ΟΣΕΠ καθώς και με λιμένες Ισραήλ και Κύπρου, ώστε να αξιοποιηθεί η σημαντική γεωστρατηγική θέση του λιμένα Βόλου με προοπτικές περαιτέρω σύνδεσης του με λιμένες της Μαύρης Θάλασσας αλλά και με Συρία και Αίγυπτο, μετά την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή.

Ο λιμένας του Βόλου χρήζει ενός προγράμματος βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των φορτωτικών/εκφορτωτικών μέσων, διότι το σύνολο των γερανών, περονοφόρων οχημάτων κ.λ.π. είναι σήμερα υπερήλικα (τελευταίες προμήθειες τη δεκαετία του 90) και μικρών ανυψωτικών δυνατοτήτων (έως 40 ton).

Μέσω του ΠΕΠ προωθείται η αγορά αυτοκινούμενου γερανού ανυψωτικής ικανότητας έως 100 ton και οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Σ.Μ.Ε.).

Επίσης, έχουν ήδη δρομολογηθεί και ήδη εκτελούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016:

-ανύψωση σιδηροτροχιών κίνησης ηλεκτροκίνητων γερανών στην ανατολική πλευρά του 1ου προβλήτα.

-επισκευή δαπέδων σε τμήμα του 20ου προβλήτα για την υποδοχή εμπορευματοκιβωτίων.

-αποκατάσταση των υποσκαφών ακρομωλίου προσήνεμου μώλου για την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων από τους προσπίπτοντες κυματισμούς.

-προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων πλωτών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης για την ασφαλέστερη προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στο δυτικό κρηπίδωμα του 2ου προβλήτα.

– αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κινήσεων των ηλεκτροκίνητων γερανών Νο 2 και Νο3.

Για το 2018 το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση της γεφυροπλάστιγγας εμπορικού λιμένα με την προσθήκη δεύτερου διαδρόμου ζύγισης / διέλευσης οχημάτων, αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Εμπορικού Λιμένα Βόλου, αντικατάσταση Δικτύου Αποχέτευσης Κτιρίων Εμπορικού Λιμένα Βόλου, αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός Ηλεκτρο-Μηχανολογικού εξοπλισμού του Πάρκινγκ και αναβάθμιση πυροπροστασίας αποθηκών λιμένος Νο 3 και 4.

Kατερίνα Τασσοπούλου (Θεσσαλία)