Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε να υπάρξουν περισσότερες διαγραφές χρεών προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των οφειλετών από τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers). Σύμφωνα με την Καθημερινή, θα πρόκειται για ένα πλέγμα υποχρεώσεων αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις εισπρακτικές εταιρείες, το οποίο θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα προκειμένου να περιοριστούν τα παράπονα που συγκεντρώνει ο κλάδος των εταιρειών διαχείρισης, που έχει αναλάβει δάνεια ύψους 90,5 δισ. ευρώ. Στο θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε το θέμα της αλλαγής του ορίου της αξίας του ακινήτου σε σχέση με την έκταση του «κουρέματος». Σήμερα, για όλες τις ρυθμίσεις προβλέπεται ότι το ποσό που θα ανακτήσει ο πιστωτής (τράπεζα ή fund) δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στην επικοινωνία με τους οφειλέτες, αλλά και βελτιώσεις στους βασικούς όρους του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαγραφή χρεών για περισσότερους οφειλέτες, σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οπως ανακοινώθηκε, το υπουργείο θα προωθήσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφάνειας για τους servicers, με στόχο να παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση προς τους οφειλέτες σε θέματα όπως το σύνολο της οφειλής τους, οι οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες. Οι υποχρεώσεις σε σχέση με τους νέους κανόνες πληροφόρησης και διαφάνειας θα συνοδεύονται με ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους οφειλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για ένα πλέγμα υποχρεώσεων αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις εισπρακτικές εταιρείες, που θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα προκειμένου να περιοριστούν τα παράπονα που συγκεντρώνει ο κλάδος των εταιρειών διαχείρισης και ο οποίος έχει αναλάβει δάνεια ύψους 90,5 δισ. ευρώ.

Ζ.Η thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ευγενία Τζώρτζη, Καθημερινή)