Το ΙΑΣΩ ανακοινώνει με περηφάνια την εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 700kWp, με την προηγμένη τεχνολογία net metering. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία EXALCO, η οποία ανέλαβε την κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος.

Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα έρχεται να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία του νοσοκομείου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός του, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη, τόσο για το νοσοκομείο όσο και για την κοινότητα, όπως:

- Μείωση Εκπομπών CO2: Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), προστατεύοντας το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

- Ενεργειακή Αυτονομία: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα μειώνει την εξάρτηση του νοσοκομείου από τα συμβατικά καύσιμα και τους εξωτερικούς παρόχους ενέργειας.

- Οικονομικά Οφέλη: Η μείωση των εξόδων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει στο νοσοκομείο να επενδύσει περισσότερους πόρους στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

- Προώθηση της Βιωσιμότητας: Με αυτή την πρωτοβουλία, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επιδεικνύει την δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική ευαισθησία.


Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, κ. Θεόδωρος Ταλάρης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου σε συνεργασία με την EXALCO. Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής ανεξαρτησίας του νοσοκομείου μας.»

Η EXALCO, με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανέλαβε την ολοκλήρωση του έργου με υψηλές προδιαγραφές και την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  δεσμεύεται να συνεχίσει να πρωτοπορεί στην εφαρμογή καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στην Κεντρική Ελλάδα.