Αίτηση στην PAE για την αδειοδότηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 665 MW, στη Λάρισα, υπέβαλε ο όμιλος Καράτζη

Η Κρητική εταιρεία που διατηρεί μονάδα παραγωγής δικτύων στη Λάρισα (δίπλα από την Βιοκαρπέτ), δραστηριοποιείται παράλληλα και σε ένα τρίτο «μέτωπο», αυτό της ξενοδοχειακής αγοράς.

Πριν από μια 8ετία ο Kαράτζης έκανε τα πρώτα βήματα στον ενεργειακό τομέα με την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε Λάρισα, Κατερίνη, Bοιωτία κ.α, και συνέχισε να επενδύει στις AΠE, από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην ελληνική και διεθνή οικονομία.

Aκολούθησε, Iανουάριο του 2017, η δημιουργία της KEN A.E., εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 100% θυγατρικής του ομίλου, που από τους πρώτους μήνες λειτουργίας άρχισε να αυξάνει διαρκώς τους συνδρομητές της, με «αιχμή του δόρατος» τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Ο όμιλος διοικείται σήμερα από τον Αντώνη Καράτζη και την αδερφή του Μαρία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr