Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών της έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής η θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία Όμηρος των αδερφών Γιαννίτση, που εδρεύει στα Τρίκαλα. Η εταιρεία εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων από την πανδημία του κορονοϊού προχώρησε σε ένα οικονομικό test αντοχής προκειμένου να προσδιορίσει τα όρια της μείωσης των αποτελεσμάτων και των πιθανών απωλειών λόγω αυξημένης επισφάλειας.

Συγκεκριμένα, προϋπολογίστηκε μια αύξηση των απαιτήσεων κατά 10% και μια αύξηση του κύκλου εργασιών στο 4%, η οποία βασίστηκε σε ιστορικά στοιχεία. Από την παραπάνω μελέτη, προέκυψε μια βελτίωση στο δείκτη Γενικής Ρευστότητας (ΚΕ/ΒΥ) από 0,75 σε 0,85 ενώ εκτιμήθηκε και μια πιθανή αύξηση του δείκτη Ίδια Κεφάλαια προς Ξένα κεφάλαια (ΙΚ/ΞΚ) από 0,46 σε 0,27.

Νέα κτιριακή εγκατάσταση και μηχανολογικός εξοπλισμός

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή νέας κτιριακής εγκατάστασης, καθώς και η απόκτηση νέου μηχανήματος με σύναψη σύμβασης leasing, με το οποίο η θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Να σημειωθεί ότι ο καινούργιος μηχανολογικός εξοπλισμός θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στην τρέχουσα χρήση με την ολοκλήρωση της νέας κτιριακής εγκατάστασης.

Η εταιρεία, που μεταξύ άλλων παράγει φέτα και σκληρά τυριά, έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις περισσότερες εγχώριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Cash & Carry, αλλά και με εταιρείες catering και χονδρικής, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό μέσα από την ανάπτυξη ενός δικτύου αντιπροσώπων.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης, κατάφερε να πετύχει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε επίπεδο κύκλου εργασιών, ενώ σημαντική ήταν η άνοδος των καθαρών της κερδών, τα οποία ενισχύθηκαν κατά +124,19% και ανήλθαν στα 3,274 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία αναλυτικά

Κύκλος εργασιών

2019: 26.721

2018: 23.630

Μεταβολή: + 13,08%

EBITDA

2019: 5.005

2018: 2.743

Μεταβολή: + 82,47%

Κέρδη προ φόρων

2019: 4.340

2018: 2.079

Μεταβολή: +108,74%

Κέρδη μετά από φόρους

2019: 3.274

2018: 1.460

Μεταβολή: +124,19%

Από αριστερά Σωκράτης και Γιώργος Γιαννίτσης

Z.H. thessaliaeconomy.gr (Με πληροφορίες από Ματίνα Χαρκοφτάκη foodreporter)