Ποδαρικό με εμπορική επέκταση στη Γαλλία, ιδρύοντας τη θυγατρική Olympus Foods France, έκανε εφέτος ο Όλυμπος (Ελληνικά Γαλακτοκομεία). Έχει προηγηθεί την τελευταία διετία η ίδρυση πέντε ακόμη θυγατρικών εμπορικών εταιρειών σε Σουηδία, Σκόπια, Αλβανία, Σερβία και Μεγάλη Βρετανία. Κινήσεις οι οποίες συνδέονται με την απόφαση του ελληνικού ομίλου από τη Θεσσαλία να διευρύνει την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή αγορά -διαθέτει ήδη παραγωγική παρουσία σε Βουλγαρία και Ρουμανία- και να αντισταθμίσει τις πιέσεις που δέχεται η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό και τη φετινή χρονιά ο όμιλο εστιάζει στις εξαγωγές, στη μεγιστοποίηση της επένδυσής του στη Ρουμανία, στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε Ιταλία και Γερμανία, στη μείωση του κόστους με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Παράλληλα σκοπεύει να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Γιατί; Γιατί όπως εκτιμά η διοίκηση του ομίλου οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και στο άμεσο μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον η πορεία της εταιρείας, χαρακτηρίζεται ικανοποιητική από τη διοίκησή της. Και αυτό γιατί κατάφερε να αυξήσει τα οικονομικά του μεγέθη, παρά τη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς, επενδύοντας σε νέες αγορές στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν πέρυσι στα 339,411 εκατ. ευρώ έναντι 308,792 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,76% στα 54,175 εκατ. ευρώ, τα EBIT αυξήθηκαν 7,17% στα 36,659 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 2,04% στα 28,478 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 22,090 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 6,14%. Πέρυσι η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 7,261 εκατ. ευρώ ενώ για τη χρήση του 2018 η πρόταση είναι για διανομή μερίσματος 5,088 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τις δανειακές του υποχρεώσεις οι μακροπρόθεσμες ανήλθαν στα 151,804 εκατ. ευρώ έναντι 49,498 εκατ. ευρώ, λόγω του νέου ομολογιακού δανείου που σύναψε. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 39,218 εκατ. ευρώ από 124,978 εκατ. ευρώ ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα 75,376 εκατ. ευρώ (52,850 εκατ. ευρώ το 2017) λόγω της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων.

Αναφορικά με το μετοχικό της κεφάλαιο η αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε την αύξηση αυτού κατά 3,292 εκατ. ευρώ με την έκδοση 4.509.720 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, άνευ δικαιώματος ψήφου, με τα διάφορα προνόμια όπως:
 προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων, κ.ά.

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως και ισομερώς από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ Α.Ε. και την ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗ Α.Ε. που κατέχει εκάστη το 11% του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται, ισομερώς, από τους κ.κ. Δημήτρη Σαράντη και Μιχαήλ Σαράντη που έχουν την επικαρπία του 39% της εταιρείας έκαστος. 

Αλεξάνδρα Γκίτση Capital.gr