Ενεργειακή επένδυση στην ΒΙΠΕ Βόλου από εταιρεία που εδρεύει στο Αερινό Μαγνησίας

Πρόκειται για μονάδα βιομάζας που θα καίει έλαια και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια θα εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή, επένδυση 570.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον φάκελλο που κατατέθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο σχεδιασμός αφορά σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας φυτικής προέλευσης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 840 kW. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ εκτιμάται σε 6.720.000 kWh. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτυγχάνεται μέσω κινητήρων εσωτερικής καύσης, χωρίς την εκμετάλλευση του θερμικού υπολοίπου που παράγεται κατά τη διεργασία. Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς την αξιοποίηση των υπολειμμάτων θα είναι το μέγιστο 180kg/hr και θα λειτουργεί περί τις 8.000hr/yr. Η μονάδα θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως 365 ημέρες τον χρόνο.

Σε ετήσια βάση η δυναμικότητα σε πρώτη ύλη βιομάζας θα είναι 1.440tn/yr. Θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνεπώς το απαιτούμενο προσωπικό θα είναι δύο άτομα τα οποία θα επισκέπτονται τον χώρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα για εργασίες όπως αποθήκευση πρώτης ύλης, έλεγχο εξοπλισμού, συντήρηση κτλ.

Ο φορέας υλοποίησης του προτεινόμενου έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «POLIROUS IKE». Η έκταση που θα εγκατασταθεί η μονάδα πρόκειται να μισθωθεί από την ιδιοκτήτρια εταιρία του έργου για 25 έτη και είναι 1.978,90 τ.μ. Η εγκατάσταση της μονάδα θα καλύψει έκταση περίπου 1.500 τ.μ.

Στο αγροτεμάχιο δε θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις και δεν θα ανεγερθούν κτίρια παρά μόνο τρία μεταλλικά κοντέινερ για την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και για την αποθήκευση των απαραίτητων ανταλλακτικών. Οι συνολικές εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να διαρκέσουν πάνω από 20 ημέρες. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση τριών σιλό αποθήκευσης και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης (12m2 ) εκτός των κοντέινερ. Προβλέπεται ακόμη η διαμόρφωση χώρων κίνησης των οχημάτων τροφοδοσίας με χαλικόστρωση.

Τις απαιτούμενες πρώτες ύλες η μονάδα θα προμηθεύεται από την εγχώρια, αλλά και την παγκόσμια αγορά. Σε ετήσια βάση, η μονάδα απαιτεί περίπου 1.250 τόνους πρώτης ύλης. Επιπλέον, η ποσότητα αυτή μπορεί να προέλθει και από ενεργειακές καλλιέργειες ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Ως καύσιμα για τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν έλαια φυτικής προέλευσης, τα οποία θα προέρχονται, από τις παρακάτω πηγές:

– Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών (ηλίανθος) που ήδη καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή. Τα φυτά θα υφίστανται τη σχετική επεξεργασία σε σπορελαιουργεία για την παρασκευή σπορέλαιου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη – καύσιμο.

– Αξιοποίηση τηγανέλαιων (χρησιμοποιημένα έλαια αποκλειστικά φυτικής προέλευσης), που θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε μία βασική επεξεργασία (φιλτράρισμα, απομάκρυνση νερού) για την αξιοποίησή τους. καθαρό κραμβέλαιο, υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο, υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο * υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο.

Η μονάδα δημιουργεί ενδεχομένως για τους τοπικούς αγρότες μία νέα αγορά για τα γεωργικά τους υπολείμματα και τους δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματός τους.

thessaliaeconoomy.gr