Στον χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπράξεων μπαίνει το 2021 ο Δήμος Λαρισαίων, όπως έχει ήδη ανακοινώσει. Το νεότερο είναι ότι  θα αποκτήσει  συνεταιριστική μερίδα σε πέντε ενεργειακές κοινότητες, απόφαση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (ψήφισαν υπέρ όλες οι δημοτικές παρατάξεις πλην της «Λαϊκής Συσπείρωσης»), γεγονός, που όπως ειπώθηκε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Αδαμόπουλο, θα του αποδίδει 50.000 ευρώ τον χρόνο (10.000 ευρώ από κάθε συμμετοχή). 

Να σημειωθεί ότι οι πέντε ενεργειακές κοινότητες δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λάρισας, με ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύς άνω των 30 MW και η πρόταση συμμετοχής του Δήμου έγινε από τρεις εταιρίες - εταίρους. Πρόκειται για τις «ΘΕΡΙΣΣΟ Α.Ε.», «ΚΡΗΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και «ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ», που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στον Τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω επενδύσεων σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι παραπάνω εταιρείες έχουν ιδρύσει μαζί με άλλους εταίρους τις εξής πέντε ενεργειακές κοινότητες, όπου θα αποκτήσει μερίδα και ο Δήμος Λαρισαίων: «ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΕΝΟΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «SOLECO ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΜΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΔΙΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Οι πέντε κοινότητες παράγουν συνολικό έργο ισχύος 70 MW και διαθέτουν ιδιωτικό υποσταθμό.

Λ.Ε thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Λένα Κισσάβου, Ελευθερία)