Εξωτερικό πωλητή για το κατάστημα του Βόλου της εταιρίας ΕΝΑ (CASH AND CARRY) μέλος του ομίλου ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναζητά η γνωστή αλυσίδα.

Ο Κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

• Την ανάπτυξη των πωλήσεων τόσο στους υπάρχοντες όσο και σε νέους πελάτες της περιοχής του.

• Την επικοινωνία των αναγκών των πελατών προς το κατάστημα.

• Την παρακολούθηση των προωθητικών ενεργειών του ανταγωνισμού.

• Αποτελεσματική συνεργασία με όλα τα τμήματα του καταστήματος.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

• Εμπειρία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση.

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

• Πολύ καλή γνώση Η/Υ MS Office.

• Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. επιθυμητό.

Προσφέρεται:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.

• Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΕΠΕΒ17».

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων,  Τμήμα Associates Relations

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81

Ταχυδρομικός Κώδικας: 153 10

Πόλη: Γέρακας Αττικής

Φαξ: 213-3333614

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.