Ενημερώνονται οι Θεσσαλοί, αν θέλουν να εξυπηρετηθούν, να αποφύγουν την ερχόμενη Δευτέρα να επισκεφθούν υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Λάρισα.

Προτιμότερο θα ήταν να μεταβούν αύριο Σάββατο στους χώρους του Τεχνικού Επι- μελητηρίου, όπου είναι πιθανότερο να συναντήσουν τον αρμόδιο υπάλληλο ή υπηρεσιακό στέλεχος και να προωθήσουν το θέμα τους…

Πρώτη φορά στη Λάρισα εφαρμόζεται καινοφανής μέθοδος προσέλκυσης ακροατηρίου. Με τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ν. Ντίτορα να καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να παρακολουθήσουν τις εργασίες Ημερίδας, που διεξάγεται στο ΤΕΕ αύριο Σάββατο, προσφέροντας άδεια τη Δευτέρα σε όσους ανταποκριθούν.

Η κατάσταση εξελίσσεται ακραία καθώς το θέμα της Ημερίδας είναι: «Η εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης ως απαραίτητη προϋπόθεση…». Συμπτωματικά, μεταξύ των εισηγητών βρίσκεται ο πρώην νομάρχης Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας, ως διευθυντής του Διοικητικού Επιμελητηρίου που διοργανώνει την εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην νομάρχης θεωρείται πολιτικός μέντορας του Ν. Ντίτορα, ο οποίος είχε θητεύσει ως αντινομάρχης του στον Βόλο.

Τώρα ο Απ. Παπατόλιας έχει οριστεί σύμβουλος στο γνωστό ΑΣΕΠ, μέσω του οποίου είχαν αξιολογηθεί και οι υποψήφιοι για τη θέση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης.

Σημειωτέον ότι ο Απ. Παπατόλιας θα εισηγηθεί θέμα για την «Αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης»…

Ζ. (Ελευθερία)