Χλεύασαν πολλοί βλέποντας τη φωτογραφία εκείνου του δυστυχούς βουλευτή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που κουβαλούσε στα χέρια του τυπωμένο το νομοσχέδιο των 900 σελίδων. Αυτό έχει τον μακροσκελή τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», αλλά όλος ο κόσμος το λέει 4ο Μνημόνιο. Κάποιοι είπαν ότι «είναι πολύ βαρύ, αλλά οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα σηκώνουν όλα, προκειμένου να σώσουν τις καρέκλες τους» και κάποιοι άλλοι ότι «μνημόνιο 900 σελίδων δεν σχίζεται, αλλά ψηφίζεται».

Εμείς με τη σειρά μας να διαπιστώσουμε ότι για το συγκεκριμένο μόνο νομοσχέδιο τυπώθηκαν γύρω στις 300.000 σελίδες, τις οποίες δεν πρόκειται να διαβάσει κανείς. Το κόστος και αυτής της εκτύπωσης, όπως και χιλιάδων άλλων ανάλογων νομοσχεδίων, βαρύνει εμάς τους φορολογουμένους και δεν γνωρίζουμε αν τα κέρδη των εισαγωγέων φωτοαντιγραφικών και χαρτιού θα λογίζονται στα διαβόητα αντίμετρα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση.

«Μικρό το κακό», θα πει κάποιος, οι 230.000 ευρώ που προϋπολόγισε η Βουλή για προμήθεια χαρτιού και γραφικής ύλης φέτος, συν 40.000 ευρώ για αγορά (επιπλέον) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συν οι ατέλειωτες εργατοώρες των υπαλλήλων της Βουλής να φωτοτυπούν τα ογκώδη νομοσχέδια. Αλλά, πάλι, η κακοδαιμονία της χώρας από «μικρά κακά» απαρτίζεται. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι προηγούμενοι διόρθωναν κάποια από αυτά· ίσως επειδή δεν είχαν το θράσος της αριστεροσύνης που χαρακτηρίζει τούτους εδώ. Το 2014, για παράδειγμα, ο τότε γενικός γραμματέας της Βουλής κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου είχε αποστείλει εγκύκλιο για περιορισμό της φωτοτύπησης: «Τα κάθε είδους εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία που εκδίδονται από τις διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Εργου θα διανέμονται μόνο ηλεκτρονικά και κατ’ εξαίρεση ένα (τυπωμένο) αντίγραφο θα δίνεται στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες», ενώ ηλεκτρονικά επίσης θα μοιράζονται τα νομοσχέδια και στις ενδιάμεσες φάσεις (εγκύκλιος 27.5.2014). Μόνο από αυτή την περικοπή προϋπολογιζόταν μείωση φωτοτυπιών κατά 3.000.000 σελίδες!

Στην εγκύκλιο αναφερόταν ότι «στόχος είναι να περιοριστεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των φωτοτυπιών, αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί ορισμένες αλλαγές στο σύστημα κατάθεσης των νομοσχεδίων, πράγμα για το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ευελπιστούμε ότι όλη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».

Αλλά μετά, ήρθαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ...

Πάσχος Μανδραβέλης (Καθημερινή)