Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα μέτρα χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών που αποφασίστηκαν την 1η Αυγούστου 2017, κατόπιν της ολοκλήρωσης της β΄ αξιολόγησης.

Έτσι από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν σωρευτική ανάληψη 1.800 ευρώ ανά μήνα και ανά λογαριασμό. Μέχρι σήμερα, οι καταθέτες μπορούσαν να μεταφέρουν το ημερήσιο όριο ανάληψης των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες σε διάστημα δύο εβδομάδων, με αποτέλεσμα δυνατότητα μέγιστης ανάληψης μετρητών μέχρι 840 ευρώ κάθε δεύτερη Παρασκευή. 

Όπως αναφέρουν, πάντως, τραπεζίτες στο Capital.gr, η νέα σωρευτική δυνατότητα ανάληψης μετρητών δεν πρόκειται να επιφέρει καμία διαφοροποίηση για τους καταθέτες, αφού και με το προηγούμενο καθεστώς δεν εξαντλούσαν το εβδομαδιαίο όριο ανάληψης των 420 ευρώ. Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, το εβδομαδιαίο όριο αναλήψεων στην πράξη ήταν τα 250 ευρώ.

Οι άλλες αλλαγές που θα ισχύσουν από σήμερα με την πρόσφατη περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών και αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είναι οι εξής:

- Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθετικού σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη, ανεξάρτητα από το εάν ο πελάτης είναι δικαιούχος και άλλου διαθέσιμου λογαριασμού.

- Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες.

- Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλη τράπεζα από αυτήν στην οποία τηρεί ήδη λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα.

- Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε τράπεζα.

- Επιτρέπεται το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό.

- Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου ("cash-to master") συγκεκριμένο ποσό μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.