Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, "η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και προς διευκόλυνση και οικονομική ανακούφιση των μελών και πελατών της αποφάσισε για το διάστημα 11.04.2020 έως 11.05.2020 να μηδενίσει τις προμήθειες της για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των συστημάτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Έτσι, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης και της πελατοκεντρικής της πολιτικής, οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τράπεζας μας δεν θα επιβαρύνονται με κανένα απολύτως κόστος για ηλεκτρονικές μεταφορές (αποστολή και λήψη εντολών προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα) και πληρωμές υποχρεώσεων τους προς φορείς Δημοσίου, κοινής ωφέλειας και τρίτους.

Στην εθνική προσπάθεια για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του COVID-19 πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Μένουμε Σπίτι, Προφυλάσσουμε την Υγεία μας, Προστατεύουμε τους Αγαπημένους μας".

Χ.Ψ.