Σε δύο στάδια, το πρώτο με τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε μετοχικά δικαιώματα και το δεύτερο με απευθείας αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δρομολογείται η ιδιωτικοποίηση της Attica Bank με βάση το σχέδιο της διοίκησης της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Θεόδωρο Πανταλάκη, το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε δικαιώματα κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπολογίζεται μεταξύ 100 -150 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών. Τα δικαιώματα θα αγοραστούν από το Δημόσιο, έναντι μετρητών ή ομολόγων, και στη συνέχεια θα διατεθούν σε υφιστάμενους ή νέους μετόχους μέσω του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, προϋπόθεση για τη μερική ιδιωτικοποίηση της τράπεζας σε αυτή τη φάση είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μην ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές. Σε μείωση του ποσοστού του μέσω αυτής της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί και το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει σήμερα το 46,32% της Attica Bank. Τα αδιάθετα δικαιώματα για τα οποία δεν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον θα περιέλθουν στο Δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσει μετοχές της τράπεζας, πιθανότατα μέσω του ΤΧΣ. Να σημειωθεί ότι ο τελικός «λογαριασμός» για το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε warrants θα προσδιοριστεί έως τα τέλη του μήνα με σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου, που θα πρέπει να εκδοθεί.

Το δεύτερο βήμα στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Attica Bank με την πλήρη ιδιωτικοποίησή της θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στα 120 εκατ. ευρώ. Πηγές της τράπεζας εκτιμούν ότι η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων θα είναι εφικτή, εφόσον στηριχθεί το σχέδιο μερικής ιδιωτικοποίησης και το σχέδιο εξυγίανσης με τη νέα τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Ωμέγα» που η διοίκηση προωθεί στο πλαίσιο του «Ηρακλή

Αρχικά ο αναβαλλόμενος φόρος θα μετατραπεί σε μετοχικά δικαιώματα και στη συνέχεια θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Z.H. thessaliaeconomy.gr