Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς, τα σχέδια για αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η προσπάθεια των ιδιωτών μετόχων να εκπαραθυρώσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας… προσέκρουσε στον βασικό μέτοχο το ΤΧΣ που ελέγχει το 26% της τράπεζας Πειραιώς.

Υπήρξαν συνέπειες γιατί η επενδυτική κοινότητα δεν κατανόησε το σχέδιο και η μετοχή στις 26 Οκτωβρίου έχασε το 24% της αξίας με την κεφαλαιοποίηση να υποχωρεί στα 313 εκατ ευρώ.

Συνοπτικά η τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τον Paulson που ελέγχει το 6,23% των μετοχών της Πειραιώς και τον Mistakidis που πρόσφατα απέκτησε έναντι 28 εκατ στο 5,18% των μετοχών της Πειραιώς εξέτασαν το εξής σενάριο.

-Να μετατραπεί το Cocos των 2 δισεκ ευρώ το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές στην τιμή των 6 ευρώ με το ΤΧΣ να αυξάνει το ποσοστό του από 26% σε 61% με 62%.

Ακολούθως θα υλοποιείτο αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια 800 εκατ και το ποσοστό του δημοσίου θα μειωνόταν από 61% με 62% στο 16% με 17%.

Τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων θα εκτινάσσονταν οπότε Paulson και Mistakidis θα ήλεγχαν την τράπεζα Πειραιώς.

Εν συνεχεία είτε θα διαχειρίζονταν λύσεις για την μείωση των NPEs των προβληματικών δανείων, ύψους 23 δισεκ. είτε θα μεταφέρονταν σε βάθος 2ετίας εάν προχωρούσε η bad bank στην κακή τράπεζα της ΤτΕ – σενάριο όχι όμως ιδιαίτερα πιθανό καθώς προσκρούει σε πολλά εμπόδια –

Γιατί αντέδρασε το ΤΧΣ;

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντέδρασε γιατί έγινε αντιληπτό ότι η Πειραιώς θα περνούσε στον έλεγχο των ιδιωτών μετόχων στο 11% της λογιστικής αξίας δηλαδή 0,11 της λογιστικής αξίας αφού με 800 εκατ θα αγόραζαν κεφάλαια 7 δισεκ.

Το ποσοστό του ΤΧΣ που εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον θα συρρικνωνόταν είτε μετατρεπόταν είτε όχι το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο και έτσι για την ώρα πάγωσε η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης.

Ποιοι οι όροι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Το ΤΧΣ για να συναινέσει στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις

1)Η αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι 800 εκατ αλλά 2 δισεκ. ευρώ τουλάχιστον.

Έχει εκτιμηθεί ότι η Πειραιώς για να φθάσει σε NPEs ratio κάτω από 5% θα χρειαστεί 4 δισεκ. κεφάλαια σε σύνολο 7 δισεκ. που διαθέτει.

Με βάση τις σημερινές παραδοχές και από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η μετοχή -24% στα 0,71 ευρώ και την αποτίμηση στα 313 εκατ εξάγεται το συμπέρασμα ότι η τιμή της αύξησης θα είναι στα 0,30 ευρώ όχι 0,50 ευρώ και προφανώς θα χρειαστεί reverse split.

2)Θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος ώστε στις αυξήσεις κεφαλαίου να μπορεί να συμμετάσχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αυτό γιατί για να μεγιστοποιήσει το δυνητικό όφελος για τον έλληνα φορολογούμενο.

Το ορθό είναι το ΤΧΣ να συμβάλλει στην ιδιωτικοποίηση της κάθε τράπεζας ή ειδικά της Πειραιώς υπό την αίρεση ότι θα διαθέτει ένα ικανό ποσοστό που θα μπορούσε να το διαθέσει με placement δηλαδή να διαθέσει πακέτα μετοχών στους επενδυτές.

Π.χ. σε μια αύξηση 800 εκατ θα μπορούσε το ΤΧΣ να συμμετάσχει με 208 εκατ και σε μια αύξηση 2 δισεκ. θα μπορούσε να συμμετάχει με 520 εκατ ευρώ.

Έτσι το ΤΧΣ θα προασπιζόταν το δημόσιο συμφέρον, η ιδιωτικοποίηση είναι θετική εξέλιξη αλλά να γίνει με τρόπο που διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον.

Τα ερωτηματικά

Από την διαδικασία ενίσχυσης των κεφαλαίων και των κινήσεων ιδιωτικοποίησης της Πειραιώς εγείρονται ορισμένα ερωτηματικά.

-Θα μπορούσε ο Paulson που έχει να δώσει σημεία ζωής από το 2015 να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια;

-Θα μπορούσε ο Mistakidis ο οποίος επένδυσε 28 εκατ για να πάρει το 5,18% της Πειραιώς και εν συνεχεία ζητούσε να συμμετάσχει στην πώληση 200 εκατ προβληματικών δανείων με εγγύηση ακίνητα αξίας να επενδύσει νέα κεφάλαια στην Πειραιώς;

-Επιχειρήθηκε ή όχι με 800 εκατ να αλλάξει η μετοχική σύνθεση και επί της ουσίας με 800 εκατ να αγοράσουν τα 7 δισεκ. κεφάλαια της Πειραιώς δηλαδή με 0,11 της λογιστικής αξίας;

-Επιχειρήθηκε ή όχι η εκπαραθύρωση του βασικού μετόχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 26%;

-Το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές των 2 δισεκ. με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ θα μετατραπεί τελικώς;

Η αλήθεια είναι ότι είναι ορθό να μετατραπεί.

-Ο SSM της ΕΚΤ που συνεδριάζει 12 Νοεμβρίου 2020 θα εγκρίνει η Πειραιώς να πληρώσει με μετρητά τους τόκους του Cocos ύψους 160 εκατ (το Cocos των 2 δισεκ. φέρει επιτόκιο 8%) ή θα αποτιμηθεί το γεγονός ότι τα 160 εκατ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της χρηματιστηριακής αξίας της Πειραιώς;

-Γιατί η κυβέρνηση δεν συμφώνησε να επεκταθεί το μετατρέψιμο ομόλογο για άλλα 5 χρόνια από το 2022 που λήγει στο 2027;

Ήταν μόνο η ανησυχία για state aid για να μην θεωρηθεί κρατική βοήθεια;

-Γιατί δεν έγινε δεκτό οι τόκοι αντί μετρητών να πληρώνεται με υβριδικό τίτλο tier 1 ύψους 160 εκατ κατά το ύψος των ετήσιων τόκων;

Συμπέρασμα

Το ΤΧΣ δεν είναι αρνητικό να ιδιωτικοποιηθεί η τράπεζα Πειραιώς αλλά τίθενται όροι και ένας εξ αυτών είναι ότι η τράπεζα χρειάζεται πολύ περισσότερα κεφάλαια.

Μια αύξηση 2 δισεκ. είναι πολύ πιο κοντά στις ανάγκες και απαιτήσεις που ορίζονται από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο NPEs 23 δισεκ. αλλά και του χαμηλού δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio NPEs στο 44%.

Η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργήσει όπως και το αμερικανικό δημόσιο αρχικά κρατικοποίησε τις τράπεζες και ακολούθως μέσω placement ιδιωτικοποίησε τις τράπεζες (βλέπε Citigroup 2008 -2011).

Επίσης πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ιδιωτικοποίηση είναι η σωστή επιλογή αλλά δεν μπορεί μια ομάδα μετόχων να πάρουν την Πειραιώς τσάμπα γιατί περί αυτού πρόκειται.

Θα πρέπει η ανάγκη σε κεφάλαια να καλυφθεί στην πράξη και στον πυρήνα όχι μερικώς με στόχο τον έλεγχο και όχι την ολοκληρωτική εξυγίανση.

Υποσημείωση

Από τις ανακοινώσεις της Πειραιώς ότι δεν σχεδιάζεται άμεσα αύξηση κεφαλαίου και του ΤΧΣ ότι στηρίζει την διοίκηση Πειραιώς, υπάρχει η προοπτική της ιδιωτικοποίησης αλλά και του δημοσίου συμφέροντος εξάγεται το συμπέρασμα ότι το κράτος θέλει καλύτερους όρους… με ότι αυτό συνεπάγεται.

www.bankingnews.gr