Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκεται η Τυρναβίτικη βιομηχανία ξυλείας Alfa Wood,μητρική της πτωχευμένης Σέλμαν, καθώς το 2016 κατέγραψε ζημιές ύψους 11,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10 εκατ. ευρώ το 2015. 

H συνέχιση λειτουργίας της οποίας εξαρτάται απολύτως από την έκβαση των διαπραγματεύσεών της με τους πιστωτές της για τη ρύθμιση του υψηλού τραπεζικού δανεισμού της.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, επιδιώκοντας τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, καθώς έχει καταστεί στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος.

Για τη χρήση 2017 δηλώνει ότι όσο διαρκεί η κρίση τα οικονομικά της μεγέθη θα εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά, αλλά και ότι «διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την ομαλή λειτουργία της, διατηρώντας το ύψος των αποθεμάτων και των απαιτήσεών της σε ισορροπία με τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της».

Στην Alfa Wood ανήκει η ανενεργή πλέον βιομηχανική εταιρεία Σέλμαν, η οποία έχει τεθεί από το 2014 σε καθεστώς πτώχευσης. Αποτελούσε, μαζί με τις θυγατρικές της, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πάνελ τεχνητής ξυλείας στα Βαλκάνια, δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή πάνελ μελαμίνης, ινοσανίδας (MDF), κόντρα πλακέ, δαπέδων πριστών και laminate, πάγκων εργασίας, καπλαμά, διακοσμητικών επιφανειών, αρμοκαλύπτρων και λακαριστού mdf, ντουλαπών κουζίνας και άλλων προϊόντων, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Ροδόπη, τη Λάρισα, τα Γρεβενά, τις Σέρρες και, μέσω συγγενικής εταιρείας, στη Βάρνα της Βουλγαρίας. 

Το 2016 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 35,25 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με το 2015, ενώ οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 3,26 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,68 εκατ. ευρώ το 2015. 

Τα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αποτελέσματα του ομίλου τη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 11,51 εκατ. ευρώ έναντι 7,90 εκατ. ευρώ το 2015 (+45,7% ή +3,61 εκατ. ευρώ). 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν αρνητικά (-33,82 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο σχεδόν των δανείων και χρεών χρηματοδοτικής μίσθωσης του ομίλου ήταν βραχυπρόθεσμα απαιτητό και ανερχόταν σε 75,32 εκατ. ευρώ, έναντι 80,67 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη 44,80 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων στις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και UBB Βουλγαρίας, ενώ καταθέσεις του ύψους 1,28 εκατ. ευρώ ήταν δεσμευμένες, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων υπέρ προμηθευτών, εργαζομένων και πιστωτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 25 χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ. και Σερβία.

Ελένη Μπότα (bankingnews.gr)