Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μόλις 18.024 επιχειρήσεις που επιχειρούν στην Ελλάδα εξάγουν. Αριθμός που υποχωρεί στις 5.720 εταιρείες αν μιλάμε μόνο για καθαρόαιμες εξαγωγικές εταιρείες, τη στιγμή που εισαγωγικό εμπόριο κάνουν 33.119 εταιρείες και αποκλειστικά και μόνο εισαγωγές 20.815 εταιρείες.

Μεταξύ των καθαρόαιμων εξαγωγικών επιχειρήσεων και η Del Monte Ελλάς που διαθέτει παραγωγική βάση στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή κομπόστας φρούτων, συντήρησης τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες, κονσερβών με λαχανικά αλλά και στο χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά.

Πέρυσι -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- επί συνόλου τζίρου 31,495 εκατ. ευρώ, ο οποίος ήταν αυξημένος κατά 23,98% σε σχέση με το 2017, τα 30,022 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 95% των συνολικών της πωλήσεων προήλθαν από εξαγωγές και μόλις τα 1,473 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις στην εσωτερική αγορά.

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών της αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι εταιρείες του ομίλου απορρόφησαν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι αφορά τον όγκο της παραγωγής, αυτή διαμορφώθηκε πέρυσι σε 1.968.150 χαρτοκιβώτια - βαρέλια όταν το 2017 είχε παράγει 2.556.871 χαρτοκιβώτια - βαρέλια.  Εκ των οποίων 316.000 τόνους ροδάκινα όταν η χώρα παρήγαγε περίπου 11,8 εκατ. χ/β κονσερβοποιημένα ροδάκινα.

Η εταιρεία, ο κάθε εργαζόμενος της οποίας "παρήγαγε” πέρυσι τζίρο 142.980 ευρώ, παρουσίασε μικτά κέρδη 3,310 εκατ. ευρώ -ποσοστό 10,51% επί των καθαρών πωλήσεων- έναντι 2,642 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 560.869,68 έναντι κερδών 326.405,74 ευρώ το 2017, και τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 244.872 ευρώ από 165.539 ευρώ.

Στα σχέδιά της η ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού της πλάνου ύψους 8 εκατ. ευρώ -έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο- για την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής για κομπόστες φρούτων - φρουτοσαλάτα - προϊόντα ντομάτας. Η πρώτη επένδυση ύψους 2,965 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018 και η ολοκλήρωσή της είναι σε ορίζοντα τριετίας. Η δεύτερη επένδυση για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων, ύψους 5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή σε βάθος τριετίας.

Αλεξάνδρα Γκίτση Capital.gr