Η αναδιάρθρωση του δανειακών της υποχρεώσεων έως τον προσεχή Ιούνιο και η εκκίνηση λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας μέσω βιοαερίου στα Φάρσαλα το 2017, είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της θεσσαλικής Επιλέκτου για την βελτίωση της ρευστότητάς της και των οικονομικών της επιδόσεων. Παράλληλα, θα ενταθούν οι προσπάθειες για περιορισμό του λειτουργικού κόστους στο μέτωπο της κλωστοϋφαντουργίας.

Η διοίκηση της εισηγμένης «θεωρεί δεδομένη πλέον την αναδιάρθρωση των δανείων της μητρικής εταιρείας, έχοντας ουσιαστικά συμφωνήσει σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων καθώς επίσης και στη χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ικανό για να αντιμετωπίσει τόσο τις παρούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες όσο και να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση για επενδυτικούς σκοπούς, αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού και παραγωγικής διαδικασίας, εξοικονόμηση ενέργειας και δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η παραπάνω αναδιάρθρωση έγκειται κυρίως σε συμφωνία σχετικά με το ύψος του επιτοκίου, τη διάρκεια αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων και το ύψος της χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης».

Πέραν αυτού, η διοίκηση μιλά για «ασφαλή πιθανότητα, έτσι ώστε η επένδυση παραγωγής βιοαερίου στα Φάρσαλα να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2017, με πρόβλεψη για ετήσια έσοδα της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα αυτή, (η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εισηγμένη) θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο.

Τα προβλήματα του Ομίλου προέρχονται από τις πολυετείς ζημίες της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας, καθώς η θυγατρική που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας είναι κερδοφόρος. Έτσι, στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου, ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρεται σε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και σε ζητήματα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που η εταιρεία σκοπεύει να αντιμετωπίσει μέσα από την προαναφερόμενη διαδικασία αναχρηματοδότησής της.

Κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, η Επίλεκτος ΕΠΙΛΚ 0,00% είδε τον κύκλο εργασιών της να μειώνεται από τα 17,5 στα 15,7 εκατ. ευρώ (δεν υπήρξαν πωλήσεις εκκοκκιστηρίων προς τρίτους, αλλά το σύνολο της παραγωγής διατέθηκε για τις ανάγκες των κλωστηρίων του Ομίλου), ενώ οι ζημίες της περιορίστηκαν από τα 2,46 στα 2,04 εκατ. ευρώ.

Το 63% του συνόλου των πωλήσεων και το 69% της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας του Ομίλου κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού.

Στέφανος Kοτζαμάνης (Euro2day.gr)