Παρά τις αντιξοότητες στην αγορά, που κινείται με μειωμένους όγκους πωλήσεων και μετά τη "διόρθωση" των μεγεθών της το 2021 η ΕΥΡΗΚΑ στοχεύει φέτος στην ενίσχυση των μεριδίων της και του κύκλου εργασιών της προτεραιοποιώντας την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων.

Η εταιρεία παραγωγής απορρυπαντικών και καθαριστικών της οικογένειας Σαρρή, που έχει εξελιχθεί σε όμιλο Εταιρειών ΕΥΡΗΚΑ, με εγκαταστάσεις στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, έχει εδραιώσει τη θέση της στις κατηγορίες προϊόντων οικιακής φροντίδας και υγιεινής ενώ έχει διευρύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον όμιλο Σαράντη (καλλυντικά) για την παραγωγή εντομοκτόνων.

Ας σημειωθεί ότι μετά την ισχυρή ώθηση από τη ζήτηση για απολυμαντικά και καθαριστικά προϊόντα κατά την έξαρση της πανδημίας, το 2020 -ειδικά στην αγορά της Ρουμανίας- τα μεγέθη της Εύρηκα κινήθηκαν ορθολογικά το 2021. Έτσι ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 54,9 εκατ. ευρώ από 62,3 εκατ. ευρώ το 2020. Πρόκειται για πτώση περίπου 12%, αν και παραμένει ανοδική η τάση σε σχέση με την περίοδο της κανονικότητας (το 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν 51,3 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα μειώθηκε και η κερδοφορία. Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ από 6,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Διατηρώντας φιλική στον καταναλωτή τιμολογιακή πολιτική η ΕΥΡΗΚΑ προχώρησε και πέρυσι σε σημαντικές εκπτώσεις της τάξης των 37 εκατ. ευρώ (σε σύνολο πωλήσεων 92 εκατ. ευρώ, από 43,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε σύνολο πωλήσεων 105,9 εκατ. ευρώ).

Η μητρική εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 27,7 εκατ. ευρώ το 2021 από 29,6 εκατ. ευρώ το 2020, με κέρδη μετά από φόρους 2,5 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν σε 21,1 εκατ. ευρώ από 24,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ ενώ αυξήθηκε ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων σε 88,97 ημέρες από 80,55.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 2021 μειώθηκε ο χρόνος πίστωσης από προμηθευτές σε 138,87 ημέρες από 146,06, μεταβολή που οφείλεται στις αλλαγές που σημειώθηκαν στην αγορά πρώτων υλών και στην αλλαγή της πολιτικής πληρωμών.

Η άμυνα στην κρίση

Η διοίκηση της ΕΥΡΗΚΑ εκτιμά ότι οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες καθώς και η άνοδος του πληθωρισμού θα επηρεάσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών, των οποίων η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Έτσι λαμβάνει μέτρα ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης στο κόστος και στη ρευστότητα. Στο πλαίσιο αυτό ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των λευκαντικών. Μέσω της αναβάθμισης στα ενισχυτικά πλύσης και της τοποθέτησης νέων προϊόντων στα ράφια των supermarket ευελπιστεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της και στον περιορισμό του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου κίνησης και κατά συνέπεια στη μείωση του δανεισμού.

Το προφίλ

Η ΕΥΡΗΚΑ, που διαθέτει πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά απορρυπαντικών απασχολεί 166 άτομα προσωπικό ενώ συνολικά στον όμιλο εργάζονται 446 άτομα. Το εργοστάσιο της ΕΥΡΗΚΑ Ελλάς Α.Ε στο Βόλο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα σε 3 βάρδιες που φτάνει τους 84.000 τόνους χημικών προϊόντων και 500 τόνους πλαστικών φιαλών και πωμάτων ενώ η θυγατρική Interstar Chim στη Ρουμανία έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα σε 3 βάρδιες που φτάνει τους 45.000 τόνους χημικών προϊόντων. Οι εταιρείες του ομίλου εμπορεύονται τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς (μέσω των θυγατρικών σε Κύπρο και Ρουμανία) διαθέτοντας τα σήματα ΕΥΡΗΚΑ (λευκαντικά και υγρά πιάτων), TOPINE (απολυμαντικά), ΤΙΚ ΤΑΚ (αποφρακτικά), FAMOSO (καθαριστικό τζαμιών), ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ κ.α..

Σοφία Εμανουήλ

* Η φωτογραφία είναι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου στο Βόλο