Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της  «Lykomitros Steel A.E», που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών, στην Β' ΒΙΠΕ Βόλου (ΟΤ2Α και 4). 

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ύψους 2.950.000 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης με την μορφή φορολογικής απαλλαγής 1.327.500 ευρώ, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αναφέρεται η 31/5/2024.

thessaliaeconomy.gr